اخبار و اعلانات

مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران در بین 10 نشریه برتر علمی دانشگاه آزاد اسلامی قرار گرفت.

 براساس اعلام سایت مرکز اطلاعات جهاد دانشگاهی : مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران در بین 10 نشریه برتر علمی دانشگاه آزاد اسلامی قرار گرفت. براساس نمایه های ارائه شده از سوی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، سه نشریه از واحد علوم و تحقیقات در بین 10نشریه برتر علمی در سطح واحدهای دانشگاه ازاد اسلامی از نظر شاخص تاثیر(IF) قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی واحد علوم و تحقیقات، نشریه حفاظت منابع اب و خاک وابسته به دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی این واحد در این رتبه بندی موفق به کسب جایگاه نخست، نشریه مطالعات توسعه اجتماعی ایران موفق به کسب جایگاه چهارم ...

مطالعه بیشتر

فراخوان مقاله

از اساتید، دانشجویان و محققین محترم تقاضا می شود مقالات علمی خود را در حوزه توسعه به منظور بررسی، داوری و چاپ در شماره های آتی فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی ایران ارسال نمایند. شایان ذکر است که فرآیند داوری بین 4 تا 5 ماه به طول خواهد انجامید. داوری مقالات توسط اعضای محترم هیئت تحریریه و یا اساتید مجرب دیگری انجام می شود که در جلسات اعضای هیئت تحریریه تعیین می شوند.

مطالعه بیشتر