اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1736
تعداد پذیرش 291
تعداد پذیرش بدون داوری 71
تعداد عدم پذیرش 1168
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1155

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 53
تعداد مقالات 503
تعداد مشاهده مقاله 472495
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 706504
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 223 روز
درصد پذیرش 17 %