تماس با ما

نشانی:  تهران. میدان پونک. انتهای بزرگراه اشرفی اصفهانی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. دانشکده علوم انسانی و اجتماعی .

تلفن 44804145-021

 Email: j.c.sociology@gmail.com

 ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

 


CAPTCHA Image