بررسی جامعه شناختی عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر بر از خود بیگانگی اجتماعی شهرنشینان شهر گیوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و مدیرگروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی؛ دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد پژوهشگری و مدرس دانشگاه پیام نور شهرستان گیوی

3 دانش آموخته کارشناسی پژوهشگری دانشگاه پیام نور شهرستان گیوی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Sociological Evaluation of Effective Cultural and Social Factors on Social Alienation in Givi City

نویسندگان [English]

  • Abdolhossein Kalantari 1
  • Hossein Bashiri Givi 2
  • Soheila Gholami Shahsavarlou 3

کلیدواژه‌ها [English]

  • social alienation
  • social superstitions
  • religiousness
  • media
  • Givi city