دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
2. ارائه مدل راهبردی چند لایه تحقق سلامت اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1399

محمد جواد نصراله زاده؛ داریوش جعفرزاده داشبلاغ


3. تأثیرمسؤلیت اجتماعی بر جذابیت سازمانی کارکنان بانک ملت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1399

رامتین حاجی نصیری؛ شهلا سهرابی؛ صدیقه طوطیان اصفهانی