پژوهشگر گرامی

 

براساس دستورالعمل اجرایی حمایت مالی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 10/62815 مورخ 1398/10/4 مقرر گردید در صورت تأیید اولیه توسط سردبیر؛ بابت ارسال هر مقاله جهت داوری مبلغ 1/500/000 ریال و پس از تأیید نهایی، مبلغ 3/500/000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد. (لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1/500/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی‌باشد).

 

 

 مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران به استناد پنجاه و سومین جلسه کمیسیون بررسی و تایید نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و به شماره مجوز 87/333831 به تاریخ 1387/10/5 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی به صورت فصلنامه منتشر و بر اساس رای پنجاه و نهمین جلسه کمیسیون مذکور مورخ 1388/8/4 از درجه علمی برخوردار است. بر مبنای نامه شماره 179864 مورخ 90/9/12 در کمیسیون مورخ 90/8/25 حائز اعتبار علمی  از وزارت علوم تحقیقات و فناوری  شده است.

 

 


اساتید، دانشجویان و محققین محترم می توانند مقالات خود به زبان انگلیسی در حوزه علوم اجتماعی را به مجله بین المللی علوم اجتماعی ارسال کنند تا در مسیر داوری قرار گیرند.