گونه شناسی صندوق های قرض الحسنه و توانمندی زنان: مدل سنتی اعتبارات خرد در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار جامعه شناسی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی, واحد گرمسار

چکیده

توانمندی زنان از ابعاد مهم توسعه در چند دهه اخیر است. از جمله برنامه هایی که در بخش های بزرگی از جهان برای توانمندی زنان اجرا شد، اعتبارات خرد بود. این برنامه با توجه به زمینه های فرهنگی متفاوت، نتایج گوناگونی به همراه داشت که لزوما همه آن ها با اهداف برنامه ریزان هماهنگ نبود. در این میان اشکالی از اعتبارات خرد به طور سنتی در  نقاط مهم آسیا و خاورمیانه شناسایی شد. در ایران نیز از گذشته اشکالی از اعتبارات خرد وجود داشت که یکی از متداول ترین آن صندوق های قرض الحسنه است. در این پژوهش تلاش شد تا به این پرسش پاسخ داده شود که آیا این سازمان ها می توانند نقش توانمند سازی را برای زنان ایفا کنند؟ پژوهش با توجه به موضوع به روش  کیفی انجام شد. از خلال آن چهارنوع صندوق غیررسمی قرض الحسنه شناخته شد که به نظر می رسد به نوعی در نیل زنان به سطوحی از توانمندی اجتماعی و اقتصادی موثر هستند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Typology of Interest-Free Loan Funds and Women Potency; the Traditional Micro Credits Model in Iran

نویسنده [English]

  • Soheila Alirezanezhad

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian women
  • empowering women
  • interest-free loan funds
  • micro credits