توسعه شهری، شهرنشینی و حقوق شهروندی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گروه علوم اجتماعی، گرمسار، ایران

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Urban Development, Urbanization and Citizenship Law

نویسندگان [English]

  • Soroush Fathi 1
  • Mehdi Mokhtarpour 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban development
  • Urbanization
  • citizenship
  • citizenship law