بررسی ابعاد هویتی سه گانه (محلی، ملی و جهانی) در بین جوانان و نقش آن در توسعه فرهنگی استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشجوی دکترای مدیریت امور فرهنگی )تصمیم گیری و خط مشی گذاری (

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Evaluation of Identity Trilogy Dimensions (Regional, National and Global) among the Youth and its Role on the Cultural Development of East Azarbayijan Province

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Navabakhsh 1
  • Ahmadali Moghtaderzadeh Melki 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural development
  • Identity
  • collective identity
  • Regional identity
  • national identity
  • global identity
  • the youth