مطالعه عرفی شدن در میان ایرانیان مسلمان؛ مقایسه بین نسلی در تهران بزرگ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تربیت معلم تهران

2 دانشجوی دکتری جامعهشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Secularization among Muslim Iranians; Inter-Generational Comparison

نویسندگان [English]

  • Seyed Hossein Serajzadeh 1
  • Mohammadreza Pouyafar 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • religion
  • secularization
  • secularism
  • generational comparison
  • Muslims