بررسی جامعه شناختی علل گستره آسیب های اجتماعی دربین حاشیه نشین های شهر تهران مورد مطالعه منطقه چهار (خاک سفید)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادگروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی تهران

2 کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Sociological Evaluation of Social Harms Expansion in Tehran City Suburbs (Case of Study: 4th Province of Tehran- Khak sefid)

نویسندگان [English]

  • Gholamabbas Tavassoli 1
  • Sakineh Noormoradi 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • marginalization
  • rejections
  • appealing
  • relative deprivations
  • Khak sefid