تاثیر جهان بینی دینی وقف بر شکل گیری و گسترش فیزیکی شهر (مورد مطالعه: شهر ملایر)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

2 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of religious world-view of endowment on physical expanding of city (A case study of Malayer)

نویسندگان [English]

  • Majid Shams 1
  • Parisa Haji Malayeri 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • religious world-view
  • endowment
  • physical expanding
  • Malayer City