بررسی تاثیر اشتغال برکیفیت زندگی زنان شهر مشهد 1388

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه تهران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey of the impacts of employment on women's life qualification in Mashhad city 2009

نویسندگان [English]

  • Habibollah Zanjani 1
  • Masoumeh Bayat 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • life qualification
  • employed women
  • non-employed women
  • Employment
  • Mashhad