تأثیر شرایط اجتماعی و فکری زنان بر کارآمدی قوانین مربوط به آنها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا

3 دانش آموخته مطالعات زنان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of Women’s socio- intellectual conditions on efficiency of laws

نویسندگان [English]

  • Amir Nikpey 1
  • Afsaneh Tavassoli 2
  • Shiva Modareszadeh 3

کلیدواژه‌ها [English]

  • socio-intellectual conditions
  • Education
  • Employment
  • women’s rights