تحلیل مسایل اساسی اجتماعی شدن علمی در محیط های دانشگاهی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران

2 دانشجو

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The analysis of basic problems in scientific socialization in Iran universities

نویسندگان [English]

  • Alireza Mohseni Tabrizi 1
  • Mahmoud Ghazi Tabatabai 1
  • Seyed Hadi Marjaie 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic socialization
  • Scientific Communities
  • Academic norms
  • challenges and problems of Higher Education