بازتولید نمادین ارزشهای جامعه در خصوص زن در تلویزیون

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه الزهرا

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات زنان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Symbolic reproduction of society's values about women in Television

نویسندگان [English]

  • Seyed Yaghoub Mousavi 1
  • Masoumeh Kamalaldini 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • media
  • television serials
  • gender stereotype
  • gender relations
  • gender roles
  • Gender
  • traditions