بررسی پیامدهای فرهنگی اجتماعی ازدواج از دیدگاه کارشناسان قوه قضائیه و ارائه راهکارهای مناسب در تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey about the socio-cultural consequences of marriage in judiciary experts` view and presentation of appropriate solutions

نویسندگان [English]

  • Karim Hamdi 1
  • Peyman Hassanpour 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • socio-cultural consequences
  • marriage