جستاری بر انسان شناسی - نشانه شناسی شهری و نقش آن در خوانایی فضاهای شهری (مورد کاوی: شهر اصفهان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده هنر و معماری

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک-دانشکده علوم انسانی

3 دانشجوی دکتری انسان شناسی شهری

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An exploration on anthropology-urban semiotics and its role in urban spaces readability (A case study of Esfahan City)

نویسندگان [English]

  • Seyed Mostafa Mokhtabad 1
  • Sajjad Mohammad Yarzadeh 2
  • Behnoosh Shamsollahi 3

کلیدواژه‌ها [English]

  • readability
  • Aesthetic
  • City
  • Citizen Oriented
  • space
  • signs