جنس پرستی در برنامه های آموزشی و کتاب های درسی مدارس در آموزش و پرورش و تأثیر آن بر اجتماعی شدن افراد در ایران ( 1386 ه. ش)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد جامعه شناسی از واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Gender content analysis of the education planning system And Farsi text books and its effects on socializing of the individuals in high schools of Iran(1386-2007)

نویسندگان [English]

  • Seifollah Seifollahi 1
  • Maryam Ebrahimi 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender
  • education planning system
  • Farsi text books
  • socializing
  • High Schools