مطالعه تاریخی نقش مناسبات نظام بازار در توسعه اجتماعی ایران (با تاکید دوران معاصر)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه ‌شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه فرهنگیان کردستان، سنندج، ایران

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

چکیده

سرمایه گذاری هایی که در قالب راه بردها و برنامه های توسعه  صورت گرفته است آنچنان که باید نتیجه بخش نبوده است و این دلیلی برای رفتن به سوی الگوهای جدیدتری چون الگوهای توسعه پایدار و درون زا که قرابت بیشتری با عدالت اجتماعی دارند، می باشد. برای آغاز چنین تحولی، هدف ایجاد و ترکیب بهینه ای از نهادهای بازاری و نابازاری است. یا به زبان دیگر، کاهش نارسایی ها و ناقصی های بازاری و نابازاری. بدین جهت، نهادها و ترتیبات نهادی حوزه گسترده ای از خدمات را به وجود می آوردند و یا استفاده از فرصت ها و ظرفیت های بالقوه را ممکن می سازند. در این راستا ، تحقیق به صورت روش کیفی انجام می گیرد. و  به جهت رویکرد نهادی خود قصد دارد مناسبات نظام بازار را در گفتمان های ایران معاصر از طریق گفتمان انتقادی مورد بررسی قرار دهد. از این نظر طبق یافته های تحقیق می توان گفت گرچه با گسترش امکانات زیربنایی کشور از دوران رضاشاه و پس از آن، شرایط بازارهای ملی فراهم آمد، و گرچه با اصلاحات ارضی کارکردهای سنتی اقتصاد به نفع سازکار بازار فروپاشید اما هنوز در این دوره موانع جدی برای پیدایش بازارهای گسترده، شکل گیری و تشدید رقابت وجود دارد. حتی تحولات بعدی توزیع نیز چشم اندازهای امیدوار کننده ای پدیدار نکرده است. این مساله برای هر دو دوره پیش و پس از انقلاب اسلامی صادق است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Historical Study of the Role of Marketing System in Iran's Social Development (Contemporary Era)

نویسندگان [English]

  • Adel Valizadeh 1
  • Rashid Ahmadrash 2
  • Iraj Saie Arsi 3
1 Ph.D. Student
2 Assistant Professor
3 Assistant Professor

کلیدواژه‌ها [English]

  • institutionalizing
  • collective action
  • social network relationship
  • marketing rationality
  • Social Development