مدل تجاری‌سازی محصولات و خدمات در کشور‌های در حال توسعه (مطالعه موردی: شرکت‌های مستقر در پارک فناوری پردیس)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت اجرایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت اجرایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

تا چندی پیش دانشمندان و پژوهشگران دانشگاه، از تجاری‌سازی پژوهش، امتناع می‌کردند و رسالت اصلی خود را صرفاً تولید دانش بدون عطف نظر به کاربرد آن در عرصه تولید، می‌دانستند. اما امروزه دانشگاه‌ها تمایل فراوانی به تجاری ‌سازی تحقیقات دانشگاهی از خود نشان داده‌اند و مشاهده می‌شود که تجاری‌سازی دارایی‌های فکری به اهداف نهادی بسیاری از سیستم‌های دانشگاهی تبدیل شده است.  تجاری‌سازی نقش مهمی را در معرفی محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان به بازار به منظور تولید منافع اقتصادی ایفا می‌کند و با وجود رشد روزافزون شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور، رقابت شدید، سرعت بالای تغییرات و روند‌های پیش‌بینی نشده در این حوزه باعث شده تا اهمیت توجه به بازاریابی نسبت به گذشته دوچندان شود. از این رو، تحقیق حاضر به اولویت‌بندی عوامل موثر بر فرآیند تجاری‌سازی محصولات در شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک فناوری پردیس با استفاده از تکنیک FAHP پرداخته است. در راستای دستیابی به این هدف، ضمن مروری جامع بر ادبیات موضوع مرتبط با پژوهش حاضر از نظرات ۸۲ نفر از کارشناسان و خبرگان استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد عوامل وابسته به فناوری بیشترین میزان اهمیت و عوامل وابسته به فعالیت‌های بازاریابی کمترین میزان اهمیت را در میان شرکت‌های دانش‌بنیان جهت تجاری‌سازی محصولات را دارا می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model for Commercialization of Products and Services in Developing Countries (Cased of Study: Companies based in Pardis Innovation Park)

نویسندگان [English]

  • Taha Ebrahim Nazari 1
  • Karim Hamdi 2
  • Mehdi Irannezhad Parizi 3
1 M.A. in Executive Management, Department of Management, Science and Research, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Business Management, Department of Management, Science and Research, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Business Management, Department of Management, Science and Research, Islamic Azad University, Tehran, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commercialization
  • Knowledge Based
  • Small & Medium Enterprises
  • Economic Development
  • Fuzzy AHP