کلیدواژه‌ها = شهر تهران
تعداد مقالات: 10
4. بررسی سلامت اجتماعی شهروندان تهرانی و عوامل موثر برآن (نمونه موردی: منطقه 3 شهر تهران)

دوره 8، شماره 4، پاییز 1395، صفحه 111-128

علیرضا محسنی تبریزی؛ محمد رضا نوابخش


7. بررسی تأثیر ظرفیت اجتماعی بر دلبستگی به مکان از منظر گروه نوجوان در شهر تهران

دوره 7، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 77-91

زهرا خدائی؛ مجتبی رفیعیان؛ هاشم داداش پور؛ علی اکبر تقوایی


8. شناسایی اصول و راهکارهای اجرایی توسعه میان‌افزا در شهر تهران به عنوان یکی از ابعاد توسعه شهری پایدار

دوره 6، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 37-57

سید موسی پور موسوی؛ انوشیروان ناصر مستوفی؛ محمد صالح شکوهی بیدهندی


9. بررسی سطح توسعه اجتماعی در شهر تهران

دوره 6، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 7-21

مصطفی ازکیا؛ حبیب الله زنجانی؛ هادی برغمدی؛ سیدمحمد سیدمیرزایی


10. ساختار خانواده و تاثیر آن بر جایگاه سالمندان (مورد مطالعه: شهر تهران)

دوره 6، شماره 3، تابستان 1393، صفحه 21-32

باقر ساروخانی؛ مینا قریب