کلیدواژه‌ها = مشارکت اجتماعی
تعداد مقالات: 15
1. عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر میزان مشارکت اجتماعی بازنشستگان (مطالعه موردی: شهرداری تهران)

دوره 11، شماره 3 (پیاپی 43)، تابستان 1398، صفحه 129-141

مصطفی منتظر المهدی؛ رضا صمیم؛ رضا مهدی؛ فاطمه صدیقیان‌ بیدگلی


2. بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر روند توسعه پایدار شهری در شهر اهواز

دوره 11، شماره 3 (پیاپی 43)، تابستان 1398، صفحه 89-105

نبی الله ایدر؛ بهزاد حکیمی نیا


3. بررسی نقش شبکه های اجتماعی موبایلی بر توسعه مشارکت اجتماعی

دوره 10، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 97-108

حنانه زینلی؛ محمد سلطانی فر؛ افسانه مظفری


6. بررسی میزان توسعه اجتماعی در سطح شهر خمین

دوره 9، شماره 2، بهار 1396، صفحه 89-100

معصومه مطلق؛ محمد گندمی


12. فرا تحلیل مطالعات مشارکت اجتماعی

دوره 3، شماره 3، تابستان 1390، صفحه 123-132

خدیجه سفیری؛ رقیه تمیز


13. نگرش جامعه شناختی به نظم اجتماعی در کلان‌شهرها (مطالعه تطبیقی شهرهای تهران، لندن، بمبئی)

دوره 3، شماره 3، تابستان 1390، صفحه 103-122

محمدرضا جوادی یگانه؛ محمد مهدی لبیبی


14. ارایه الگوی مناسب مشارکت اجتماعی رسمی شهروندان در اداره امور شهری مطالعه موردی: کلانشهر تهران

دوره 2، شماره 3، تابستان 1389، صفحه 51-72

سید موسی پورموسوی؛ میثم سام بند؛ سید محمد صحفی


15. بررسی سرمایه اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در شهرگرمی

دوره 1، شماره 3، تابستان 1388، صفحه 81-108

مهرداد نوابخش؛ صداقت صوری