نویسنده = مهدی مختارپور
تعداد مقالات: 5
4. نقش مکتب ساختارگرایی در شکل گیری تئوری های توسعه

دوره 4، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 7-24

مصطفی ازکیا؛ مهدی مختارپور


5. توسعه شهری، شهرنشینی و حقوق شهروندی

دوره 3، شماره 4، پاییز 1390، صفحه 89-105

سروش فتحی؛ مهدی مختارپور